Klachtenprocedure

Hanson Taxaties heeft een klachtenprocedure die toeziet op de behandeling van alle soorten klachten die Hanson Taxaties bereiken (zowel intern als extern).

 

Uitgangspunt is dat klachten vertrouwelijk worden afgehandeld en dat alleen die personen op de hoogte worden gebracht van (het bestaan van) de klacht voor zover dit uit hoofde van hun functie wenselijk of noodzakelijk is.

Behandeling en afwikkeling klachten

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij compliance@hansontaxaties.nl of per post naar:
Hanson Taxaties B.V.
T.a.v. de afdeling Compliance
Claus Sluterweg 311
2012 WS Haarlem

De klacht wordt binnen 2 werkdagen bevestigd en hierin wordt vermeld wie de klacht in behandeling zal nemen. Binnen 10 werkdagen zal er een schriftelijke inhoudelijke reactie vanuit Hanson Taxaties komen.

Vragen? Stel ze!​